Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Podologiepraktijk Ilse Blanchaert. 

Contactgegevens:

Adres: Doornplasstraat 96, 9031 DRONGEN 
Telefoon: 09/330.04.10 
E-mail: blanchaert@telenet.be 
Ondernemingsnummer: BE0739.448.519 

Gebruiksvoorwaarden:

Het gebruik van de website www.podologie-blanchaert (de "Website") is onderworpen aan onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door een bezoek aan deze website, verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor altijd en zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de Website aan te passen zonder enige schriftelijke verwittiging vooraf. 

Aansprakelijkheidsbeperking

Podologiepraktijk Ilse Blanchaert levert grote inspanningen om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden. Ondanks deze inspanningen geeft zij geen enkele waarborg over de correctheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
Podologiepraktijk Ilse Blanchaert kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 
Onze praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de Website. In geen geval zal Podologiepraktijk Ilse Blanchaert aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de activiteit en enige vorm van financiële of commerciële schade, en dit zelfs wanneer Podologiepraktijk Ilse Blanchaert op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. 
Podologiepraktijk Ilse Blanchaert kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico's, zoals virussen of software- of hardwarepannes die het gebruik van de Website voor een computer met zich mee kan brengen. 

Bescherming van persoonsgegevens

Podologiepraktijk Ilse Blanchaert verbindt zich ertoe het privëleven van de gebruikers van de Website en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. Podologiepraktijk Ilse Blanchaert verbindt er zich dan ook toe de GDPR wetgeving na te leven. 
Podologiepraktijk Ilse Blanchaert treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld. Podologiepraktijk Ilse Blanchaert zal daarbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens te verzekeren. Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft, blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank en zullen niet worden doorgegeven aan derden. Door het verstrekken van uw gegevens geeft u de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor interne verwerking binnen onze podologiepraktijk. 

Inhoud en presentatie van de website

De Website is een originele creatie waarvan de inhoud van deze site, met inbegrip van de logo's, tekeningen, foto's, teksten e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Podologiepraktijk Ilse Blanchaert Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Podologiepraktijk Ilse Blanchaert . 

Namen

Op de Website van Podologiepraktijk Ilse Blanchaert vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn. 

Cookies beleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.